تدفین شهدای گمنام / دانشگاه شاهد 2
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

 

رفع الله رایة العباس(ع)


 
شهدای گمنام دانشگاه شاهد 1
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

 

رفع الله رایة العباس(ع)