صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن ...
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 

یکشنبه ۴ مرداد ١٣٨٨

١_ با  اینکه  کم  خوابیده بودم ، اما  نماز صبح رو سرحال رفتم حرم

٢_ فکر میکنید چه بلایی سر دل  آدم میاد  اگر روز میلاد عمو جان ؛ توی نماز صبح

بعد از حمد ؛ سوره قمر خونده بشه ؟؟؟  اقتربت الساعة و انشق القمر 

٣_ بعد از نماز سوره طه خودیم .. یاد شما هم بودیم ! مخصوصا خود خود شما

۴_ موندن تو حرم بیش از نیم ساعت با خواب کم  صلاح نبود !! زود برگشتم  هتل

۵_ خواب های ما به دلیل تلفن های زائران کوی بازار دیگه تیکه پاره شده !!

۶_ وسط خواب زنگ زدن که که آدرس اریام کجاس ؟ الدولی بریم ؟خمیازه

٧_ یار ما بنده نواز است اگر زنگ نزده ؟ سوال

٨_ دیگه ظهر شد ... میلاد مبارک قلب

٩_ نماز ظهر رو حرم نمیرم ! کف پا و ساق پا درد میکنه! استراحت برای اعمال مکه

١٠_ نهار هم  بَدَک نیست ! البته مازندرانی ها اعتراض نمیکنند !!!

اخه هنوز نیومدن سر میز و ما ارامش داریم نیشخند

١١_ دلم  هیات میخواد !  .. جاجی کجایی ؟ سیدت رو هنوز نکشتن

١٢_ بعد نهار هم استراحت هست و شاید کمی جلو تلویزیون خواب

١٣_ جملات قبل خواب >>> احمدی نژاد مواظب باش ! نذار حج منم ناتموم بشه

١۴_ یه خانواده سه نفری هستند که با پسرشون ما رفیق شدیم ! میگن ما رو ببرید

یه جایی که خوب باشه ! از این بازار های متوسط به بالا !! انگار من کارشناس بازارم

١۵_ رفتیم  " القمة " ! این خانواده که کشته و مرده  شدند .. چرا؟

١۶_ سطح سلیقه ها  واقعا در حد تیم ملی فرق داره !!

١٧_ برای حاج مهدی که همان ثمرة فؤادی ماست یه دست لباس ورزشی قرمز

کفش ورزشی و چند تا تی شرت مناسب خریدیم

١٨_ اذان مغرب که شد ما رو انداختن  بیرون !! زورکی هم شده باید تعطیل باشن

١٩_ در بار دوم ورود به القمه دیگه اینها خودکشی کردند !! یعنی وانتی خرید کردند

٢٠_ ما هم  مسوول تور و  تخفیف و دیلماج ..آخ

٢١_ برگشتن از القمه یعنی اینکه همه ما رو با انگشت نشون بدن که

این آقاهه ما رو برد ! حالا یکی بیاد بگه من خسته م ! من میخوام حرم برم

٢٢_ دلم برای حاج محمد طاهری خیلی تنگ شده ! براش دعا کردم که روز به روز

بر عزت و معرفتش افزوده بشه و توی دستگاه ارباب آبرو دار تر بشه

٢٣_ شام رو دیر وقت میخورم و زود میرم حرم  .. دلتنگ بوی مسجدالنبی شدم

٢۴_ ساعت ١ به وقت اینجا . دوباره دیر شد( حمید  آقای حمیدستان ما  بخوابیم ؟  رضایت میدی شما ؟ زود که نیست !!  )

 

لیک مستوری و مستی همه  کس نتوانند